Bút hoạ bài - Thanh Nhung
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


TRẢ LỞI_CÂU ĐỐ


 đố ai đếm được lá rừng

đố ai đếm được mấy tầng trời cao

  đố ai đếm được vì sao

đố ai đếm được công lao mẹ thầy.

Gợi ý trả lời :

Lá rừng ngàn rặm nghìn năm
Trời cao đất rộng biển vùng mây xanh
Đêm trời muôn tỏa vì sao
Tình mẹ mẫu tử công lao tình thầy.

TNĐịa Chỉ


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả