TỰ BẠCH

Ta thờiđã phải một nhà thơ
Cũng chỉ cầm vui ghép mộng hờ
Thả ngữhàm câunào diệu kế
Buôngtừ dụng ýchẳng huyền cơ
Nhòm qua bệnh lỗi người chê dở
Dõi lại vần sai kẻ trách khờ

Giận dỗi mà chi lời réo quở
Gom từng nét chữ thỏa hồn mơ.

30/05/2015
Hoàng HiệnĐịa Chỉ


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả