Nhung Nhớ


Ta nghe từng bước chân mình
Đạp trên cánh lá thu hình bóng xưa


Tình nhân hương áo gió đưa
Tình nhân sắc lụa như vừa đấy sông
Đàn nhạn kinh hải về đông
Trắng in mặt nước dòng bồng bềnh trôi
Ừ! Ta thấy vạt em rồi
Thấy đen tóc bới dưới sồi nhánh che
Nhìn ta cách một bờ kè
Mắt rưng rưng mắt lệ nhoè chấm khăn


Ta nghe từng bước cách ngăn
Đạp lên cánh lá thu hằn dấu xưa

Cố Quận

Địa Chỉ


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả