PHẠM KHANG:bong::bong:
TIẾNG ĐÀN NHỚ EM…

Đàn ta tấu đoạn tình giăng mắc
ào ào réo gọi nước triều đông
em đi mê mải không lời hẹn
có thấu lòng ta vọng tiếng đàn…!
PK…

Ảnh


Địa Chỉ


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả