Thanh Trắc Nguyễn Văn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


CHIA XA (II)

Chia xa bỗng tặng nụ hồng
Bỗng nghe hương gió bềnh bồng nắng xuân.

Mai vàng
Bỗng nở ngoài sân.

Anh về bỗng nhớ
Bâng khuâng
Bàng hoàng…

1999
(Tập thơ Cỏ Hoa Thì Thầm - NXB Thanh Niên 2002)


Thanh Trắc Nguyễn Văn


Ghi chú: ảnh minh họa sưu tầm từ internet

Địa Chỉ


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả