Ngô Thiên Tú
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


Vẫn nhớ

Ngô Thiên Tú

Tôi van em đừng đi
Bóng yêu khuất mất rồi
Tim đau nhịp cuồng si
Tình không nhớ bến đời...

Tôi van em ở lại
Hình như say ước mơ
Lời tôi như tiếng gió
Không rung động tim em

Như tượng đá giữa trời
Tôi đứng nhìn chiều rơi
Nhìn dáng yêu xa dần
Ôi trăm năm thề hẹn...

Tôi ru tôi tìm quên
Mặc đời như sa mạc
Rót rượu đắng vào tim
Đêm từng đêm vẫn nhớ..
Địa Chỉ


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả