Ngô Thiên Tú
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


Xóa hết đi

Ngô Thiên Tú

Xóa hết đi những gì không muốn nhớ
Xoá hết đi những gì ta muốn quên
Xoá hết đi để tim không lưu luyến
Một thời yêu nhau tha thiết nồng nàn

Xóa hết đi những gì không muốn nhớ
Xoá hết đi những gì tim muốn quên
Xóa hết đi để đời còn ánh sáng
Không rũ buồn trong bóng tối cô đơn

Xóa hết đi những gì không muốn nhớ
Xoá hết đi những gì ta muốn quên
Xoá hết đi một cuộc tình một hình bóng
Để bắt đầu lại cuộc đời…không còn đauĐịa Chỉ


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả