Ngô Thiên Tú
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


Lòng tham

Ngô Thiên Tú

Túi quay lên không trút xuống
Đã chứa đầy lại muốn đầy thêm
Lòng tham không bến to hơn biển
Biết bao giờ thế giới hết đau thương

Tiền càng vô cuộc sống càng thú vị
Say đam mê đâu còn biết tình người
Gieo niềm đau gieo khổ ải thế nhân
Mặc lương tâm... cứ vét cho đầy túi

Mê giàu sang không còn đạo đức
Biệt thự, vàng, tiền... là những thứ phù du
Về với đất chỉ mang theo một linh hồn
Nợ nghiệp chướng ... làm sao mà thanh thảnĐịa Chỉ


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả