QUẠT HỎNG

(Thất ngôn)

Chiếc quạt bao năm vẫn thế mà

Đêm nay giở chứng bực lắm nha

Phì phạch bao đêm sao chẳng hỏng

Chọn đúng hôm oi nóng hỏng à

Nhẹ nhàng mò mẫm: a... chửa chạy

Mần trên mó dưới vẫn lệch pha

Lột bỏ ông đây không cần nữa

Với chiếc mo cau xoạng giữa nhà...

05-08-2017

Nguyên Hữu


Địa Chỉ


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả