ĐẠO ĐỜI HAI NẼO

-------------------

Đạo đời hai nẽo khác nhau xa

Như thể âm dương hoặc chánh tà

Chánh đủ thiện lương thờ Phật Thánh

Tà gồm gian ác trọng yêu ma

Đường rầy xe lửa không liên kết

Thiên động vô vi chẳng hiệp hòa

Luật pháp Kỳ Ba Trời định quyết

Đạo đời hai nẽo khác nhau xa

-------------------------

ĐỪNG TIN AI HẾT

-----------------------

Đừng tin ai hết nhớ nghe con

Trang lứa bạn trai thiện chẳng còn

Lúc đấm ngợi khen toàn tiếng tốt

Khi không kết quả hết lời ngon

Chúng là ma quỉ nên xa lánh

Cái bọn yêu tinh chịu cúi lòn

Dồn hết tâm thành lo sứ mạng

Phi thường Mẹ đợi thưởng vàng son

10-10-2017

 ------------------

NGƯU TẦM NGƯU

------------------------

Nối chữ lên phây để tiếng đời

Muôn ngàn cái miệng đọc cười chơi

Một bày  ngưu nọ đồng thanh khí

Mấy lũ mã kia giống tiếng lời

Thờ Phật Phật tìm tu một chỗ

Tôn ma ma rước sống cùng nơi

Chánh tà Trời định riêng hai nẽo

Luật pháp kỳ Ba khó đổi dời

------------------------

LÀM THƠ GIÁO CHÚNG

-------------------------

Làm thơ giáo chúng tức răn mình

Hành thuyết không cùng ấy nhục vinh ?

Kẻ chợ hung hăng như quỉ Chúa

Người tu lương thiện sợ Thiên đình

Cái công phổ độ là công lớn

Còn tội vu oan ấy tội hình

Qui giới giữ tròn về Bạch Ngọc

Ác gian thoát xác hiệp âm binh

------------------------

CAI PHÂY BÚT

-----------------

Cai phây bút cũng như cai rượu

Đã quen rồi trước hữu nay vô

Loại ra những thứ xô bồ

Cho tâm thanh tịnh Nam Mô Cao Đài

 

Con sắp sửa đến ngày hành đạo

Ráng tập cho tỉnh táo tinh thần

Chánh tà hiền dử biệt phân

Nên hư đều có Thánh thần chép biên

 

Con ghi nhắc ba khuyên con nhé

Bọn hổ lang cắn xé con luôn

Con hư ba sẽ đau buồn

Ba luôn kỳ vọng vai tuồng  của con

12-8-ĐD


Địa Chỉ


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả