THU


Cuộn chiều bằng những yêu thương

Thu phơi sắc áo vàng buông ngõ gầy 
Pha màu vẽ nhớ lên mây 
Khoảng trời thu ấy.. mùa say hương nồng

Biết người còn nhớ hay không
Vàng thu hoa cúc ,cải ngồng triền đê
Chạnh lòng một chút tái tê 
Gửi theo chiều gió mùa về nhẹ tênh !

Trịnh Thắm  


 

Địa Chỉ


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả