PHẠM KHANG
XIN TÌNH THẮM MÃI…
Ảnh động
Đông có ngủ vùi ôm giấc xuân
Tình thơ em có mộng với người
Chỉ xin thắm mãi cho hồn trẻ 
Cho bước người đi vọng nhớ về…
PK…

Ảnh

Địa Chỉ


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả