PHẠM KHANG
MỘT LẦN ODETXA…
Ảnh động
Vườn nho thương mắt em xanh quá
Anh lạc miền trong của dại khờ 
Em ơi biển thắm giờ đâu nhỉ 
Chiều buông chuông đổ có xa mờ…!
PK…


Ảnh
Ảnh động

Địa Chỉ


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả