PHẠM KHANG
TẶNG CỎ XANH VÀ MÂY TRỜI
Ảnh động
Có một ngày em sẽ đến bên anh 
Đôi mắt gọi trời xanh về tha thiết 
Đôi mắt nói những lời yêu nồng cháy 
Xanh mướt lên cỏ mượt trước hiên nhà
Chân trời xa ngóng đợi cánh chim bằng 
Bao thổn thức em mơ ngày gặp mặt 
Em sẽ nói tình ơi không chết được 
Em mãi chờ mãi đợi chỉ vì anh
Biết ơn tình cho anh thêm mầm sống 
Trước gian lao bể khổ đời người 
Em như cỏ như mây trời hy vọng 
Sáng bừng lên nét thanh lịch dịu hiền…!
Phạm Khang

Ảnh
Ảnh động

Địa Chỉ


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả