MƯỜI NĂM TÌNH LẠNH

Tôi về nhốt sợi tơ hong
Mười năm tình đã long đong với tình
Chiều nay ngọn gió bất minh
Thoảng qua gợi lại bóng hình trong tôi

Vết đau xưa đã lành rồi
Đâu còn cái thuở tôi ngồi chờ trăng
Gió ơi đừng để đất bằng
Nổi lên bão tố giăng giăng thuở nào

Mười năm bao nỗi khát khao
Tình xưa mộng cũ tan vào giấc mơ
Tôi về liệm cái hồn thơ 
Hoa tim đã khép... người chờ làm chi

VŨ HOÀNG MAI 
14/11/2017Địa Chỉ


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả