Huỳnh Dạ Thảo
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


BÂY GIỜ

Bây giờ !
Bè bạn ta đây
Thuốc viên,thuốc gói bày đầy theo toa
Bây giờ...
Kỷ niệm dần xa 
Tập trung nhớ uống trước và sau ăn
Bây giờ còn mấy cái răng
Nấu đồ mềm lỏng nhằn nhằn cũng trôi

Bây giờ...
Gần đất xa trời
Ấm nhờ chút nắng
Chiều rơi lạnh hồn
Không thấy đói 
Chẳng thèm cơm
Nhớ em!
Thèm một nụ hôn ban đầu

Huỳnh Dạ Thảo 
13/11/2017


Địa Chỉ


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả