Huỳnh Dạ Thảo
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


LẼ NÀO

Khi anh nới lỏng vòng tay
Là lòng tràn xuống đắng cay cuộc đời
Siết vào… gian dối không lời
Hóa ra tình ấy của người vô tâm

Cái thời oanh liệt xa xăm
Đã rao bán hết lỗi lầm riêng mang
Ngựa hoang nay mỏi sức tàn
Em cam gánh nợ đa đoan của người?

Thà đau cũng một lần thôi
Thanh cao ai đổi trận cười nhân gian?
Tiếc tình ta đến muộn màng
Lẽ nào gởi đống tro tàn cho em !

Huỳnh Dạ Thảo
03/11/2017
Địa Chỉ


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả