Huỳnh Dạ Thảo
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


HẠT TÌNH

Hình như đã muộn màng rồi
Tình còn chỉ một hạt thôi… cuối chiều
Sang mùa ngọn Bấc hắt hiu
Lạnh Đông đến sờm hương yêu vội tàn

Em còn rực lửa đêm hoang
Ta mầm xanh đã ngở ngàng tiếc xuân
Buồn riêng một nổi tần ngần
Lòng đau hốt bụi phong trần lấp tim

Hình như ta chỉ còn em
Nhưng thà như thể không quen kiếp nào
Dẫu ngày sau có ra sao
Cũng là kỷ niệm có nhau đêm này

Đường về mắt dấu giọt cay
Trả nhau lại những tháng ngày quạnh hiu

Huỳnh Dạ Thảo
03/11/2017
Địa Chỉ


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả