Áo Vàng Hoa Cúc Xưa Đâu!!!

Bây giờ nửa cuộc bể dâu
Áo vàng hoa cúc tìm đâu sắc tà

Tìm đâu hương lụa thu ngà
Chiều xưa thả tóc bên ta đón mùa
Tìm đâu âm tiếng guốc khua
Trên thềm thu lá cành đua nhau rời
Chiếc theo dòng lạc phương trời
Chiếc nằm mục lối tình ơi...ơi tình

Bây giờ ta cách biệt mình
Áo vàng hoa cúc! Mờ thinh không chiều

Cố QuậnĐịa Chỉ


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả