PHẠM KHANG
MẶT TÌNH MỸ SƠN
Ảnh động
phiêu bồng hồn đá âm dương
huơ tay lên cái phấn hương của đời
tình xưa lưu vết sáng ngời
ta nghe đá khóc đá cười gọi tên
âm dương nứt đá mà lên
yêu cho bạt núi cho quên đường về
muôn năm ôm chặt lời thề 
minh vương bạo chúa ngọc ngà ghẹo chơi...!
Poto PK của Nguyễn Duy Chinh...
PK...

Ảnh

Địa Chỉ


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả