PHẠM KHANG
KHÚC LÃNG DU 3 CÂU…
Ảnh động
1…
Áo may đứt chỉ
Buồn không dâng lòng
Ơ kìa cánh chim dạt trôi…
2…
Nụ hôn
Ngủ mê
Bế bồng giấc mơ quỷ sứ…
3…
Thánh thần làm bằng nhựa 
Lá bạc màu
Đêm dài ra thành con rắn trăm khoang…
4…
Muộn rồi…à ơi
Người quên hay nhớ
Cỏ vô tình… cỏ hóa thành hoa…
5…
Tu viện 
Lời răn theo gió mây
Những hạt muối theo về biển mặn…
PK…


Ảnh
Ảnh động

Địa Chỉ


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả