BẨY MƯƠI HAI NĂM GIẢI QUYẾT “GIẶC DỐT”

Tớ chỉ cu li chẳng lộ hình

Yêu thơ nên thả chữ linh tinh

Thả nhiều đôi lúc mình không hiểu

Luận đi, đọc lại thấy giật mình...

Luận đi, đọc lại thấy giật mình

Trời ơi!!!... tiếng Việt mình sâu rộng

Ngữ, từ rõ vậy suy linh tinh...

Ngữ, từ rõ vậy suy linh tinh

Rõ vậy... nếu mà... thật hãi kinh

Phó... ông, đề xuất sự thông minh

Công trình dài năm... hai mơi đấy...

Công trình dài năm... hai mơi đấy

Gom, thay vài kí tự chứ mấy

Có thế thôi sao quấy Phó hoài

Cái lũ trẻ trâu viết đó: đầy...

Cái lũ trẻ trâu viết đó: đầy

Cái lũ trẻ trâu - cái lũ này

Ăn cắp sáng kiến chết có ngày

Hai mươi năm Phó vày vò tóc

Có biết là cực nhọc lắm không

Không kể công thì ông bỏ sức...

Chúng đã dùng tức là chúng hiểu

Liệu rằng mình có hiểu được không

Nếu là nếu... cải cách thành công...

Nếu là nếu... cải cách thành công

Mình có lẽ không làm thơ nữa

Vì nếu làm, rồi sẽ có bữa

Vài ngày ngồi dịch nghĩa câu thơ...

Vài ngày ngồi dịch nghĩa câu thơ

Nếu mà hiểu - vỗ đùi sâu rộng

Còn nếu không - ác mộng liên hoàn

Ối trời ơi... thực sự bất an

Cu li tớ sợ màn: mù chữ...

Bẩy mươi hai năm rồi... dài chứ?

Cụ Hồ ơi... mới xóa nạn hầy

Đêm đua ngày "Bình dân học vụ"

Qua "cổng mù" mới vào được chợ...

Nếu xảy con thực sự sợ:

"Thấy nàng mải miết xe tơ.

Thấy cháu "i - tờ" ngồi học bi bô.

Thì ra vâng lệnh Cụ Hồ.

Cả nhà yêu nước "thi đua" học hành"...

Xóa mù chữ - mới chớm thành

Sợ mai nặng lốt: anh Cu li mù...

Thôi đành chấp nhận,mặc dù:

Con vẫn yêu nước, yêu chữ Cụ Hồ viết tuyên ngôn...

01/12/2017

Nguyên Hữu


Địa Chỉ


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả