CƠN KHẢO CUỐI

(Thoát ý bài viết của Phạm Ngọc Quí)

------------------

Cọp ở Tây Ninh đã xúc chuồng

Tự do thông thả chạy tuồng luông

Rêu rao bậy bạ ngoài qui luật

Sắp xếp khùng điên chẳng tích tuồng

Bất mãn nén đè hành động quẩn

Buồn phiền chất chứa hóa ngông cuồng

Tu hành đặng thất vào giờ cuối

Chân giả giờ đây cứ xổ tuôn

 

BC – 1-12-2017

------------------------

MỪNG KHAI MINH ĐẠI ĐẠO

-------------------------

Nay kỷ niệm ngày khai minh Đại Đạo

Cũng làm thơ ghi lại vài hàng

Trong Đại lễ quỉ ma khảo đảo

Khiến bao người ngao ngán hoang mang

 

Quỉ nhập tràng múa mai trước điện

Mất niềm tin về mầu nhiệm linh thiêng

Nên Như Nhãn đòi chùa không hiến

Khiến Tiền khai chới với đảo điên

 

Cầu Giáo Tông chỉ đường dẫn lối

Mới tìm ra đất mới ngày nay

Người trung kiên qui về một mối

Chung một lòng xây dựng tương lai

 

Mừng kỷ niệm khai minh Đại Đạo

Xin nhớ hoài câu chuyện ngày xưa

Để cảnh giác quỉ ma luôn khảo

Vững đức tin đừng để bị ai lừa

BC – 1-12-2017

---------------------

TUỒNG ĐẠO

--------------

Tuồng Đạo diễn khi cuộc đổi đời

Có người hướng dẫn chớ không chơi

Quan tài quay trở vang rền đất

Tiên tửu rót dâng thấu tận Trời

Tranh cải lầm mưu phường quỉ quái

Chia lìa sập bẩy lũ ma trơi

An nhiên mới xứng trang hiền đức

Bạch Ngọc Huỳnh Kim sẵn chỗ mời

HĐ-

------------------

TUỔI GIÀ

--------------

Ngày qua rồi lại cứ ngày qua

Năm tháng tăng thêm tuổi mãi già

Ăn uống cầm hơi cho lấy có

Để chờ đúng số trở về Cha

 

Trở về chẳng biết được gì không

Có Đạo đức tin chẳng có lòng

Rượu thịt bê tha chay thiếu sót

Tuổi già hay nghĩ ngợi lông bông

HĐ-

-----------------

PHỔ ĐỘ

----------

Phổ độ bày ra để giúp người

Chí Tôn mong muốn cứu mười mươi

Môn sinh hiểu lệch tu thiền định

Tẩu hỏa nhập ma lỡ khóc cười

 

Ham tu hiểu lệch sai chơn chánh

Ma quỉ thừa cơ giục đủ điều

Hòa thuận thương yêu tiêu mất cả

Tâm thần sanh bịnh khổ trăm chiều

HĐ-

----------------------

LÀM THƠ LÊN MẠNG

---------------------

Làm thơ mục đích để vui chơi

Bất chấp luật niêm chẳng lựa lời

Chánh tả không cần chi đúng trật

Thề mà lên mạng cũng đầy trời

 

Lợi dụng văn chương làm việc quấy

Huênh hoang rằng cũng hạng thi ca

Đàn em bình luận siêu hay tuyệt

Đời Đạo thời nay đủ hạng mà

HĐ-

-/-


Địa Chỉ


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả