PHẠM KHANG...
MỘT VẺ ĐẸP....

Ảnh động
ta gom mùa xa xôi bến nước
gửi rong rêu xanh mướt nguồn sông
tình đã tóc đuôi gà chạm ngõ
bờ vai xinh gọi đuôi mắt liễu hờn..
PK...
Ảnh

Ảnh động

Địa Chỉ


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả