Phố Giăng Đèn (4)

Tháng mười hai đèn giăng sáng phố
Màu noel hoa trổ đường hoa
Trời tây có kẻ nhớ nhà
Nhớ mùa xưa với áo tà lụa bay

Tháng mười hai ta say vần chữ
Ta say ngồi tư lự về ai
Thủa song đêm bỏ tóc dài
Hoà hương thông nhánh ép bài thơ trao

Tháng mười đèn sao sáng phố
Màu noel chuông đổ tháp mừng
Trời tây một kẻ rưng rưng
Nhớ người xưa áo! Lệ lưng mắt mầu

Giáng Sinh giờ đã mất nhauCố Quận

Địa Chỉ


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả