MỒ CÔI LƯU LẠC

Khói lạnh nhang tàn thu đá đông
Mồ côi lưu lạc xác ròng ròng
Bể sầu bèo giạt hoa trôi ngược
Sóng bạc đầu tiên bồng đau không ...

MD.12/05/17
LuânTâm 

Địa Chỉ


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả