BỂ NHỚ SÔNG THƯƠNG

Trái mộng gối đầu tay tiên du
Nắng hè khao khát giọt mưa thu
Hồng trần lạc suối hoa đào nụ
Bể nhớ sông thương tinh sương mù...

MS.07/28/17
LuânTâm

Địa Chỉ


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả