HƠI THỞ THIÊN HƯƠNG

Hơi thở thiên hương nhịp tim tình
Hai tà hoa nở ba vòng tin
Mây lành thơm tóc tiên cá nhỏ
Trắng tay say mộng nhịp chân kinh...

MD.07/27/17
LuânTâm

Địa Chỉ


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả