BỤI MỜ CHƯA YÊN

Mai không hoàng hạc về trời
Vui cười lòng đất rong chơi dạo đàn
Biết đâu vô tận nhẹ nhàng
Biết đâu lạc bước nhặt khoan câu hò

Hoa mắc cỡ bướm học trò
Tâm đồng ý hơp hôn cho không vừa
Thuyền quyên trăng đón gió đưa
Thuyền sầu sương khói giao thừa ân nhân

Mặc tình xa chữ nghĩa gần
Vòng tay kỷ niệm phù vân đường vòng
Gót hồng má hồng môi hồng
Mênh mông mộng thực bềnh bồng gối rơm

Gác sầu viễn xứ tối ôm
Sóng sầu lấp bể khổ đơm sao ngờ
Mình sầu chung chiêm bao chờ
Ta sầu riêng bóng bụi mờ chưa yên...

MD.07/27/17
LuânTâm

Địa Chỉ


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả