Chiều đông phố nhớ

Ven đời lìa xứ ven đời
Một mình nhìn hạt tuyết rơi một mình !

Hoa tuy
ết nở trắng cành trơ lá
Buồn nhớ quê, thả
bước chân qua
Ph
Drammen chiu về lnh quá
B
ng thèm ht nng thuquê nhà

Đèn Giáng Sinh đón
người qua li
Ta bơ vơ
như gã hoang kh
Nhìn tuy
ết bay gợn buồn ái ngi
Ngỡ ngày nao
rũ mộng lìa quê

Qui Nhơn ơi ! Bao năm
xa lạc
Trăng có còn treo m
ộ thơ Hàn
Hay buông r
ũ như vành tang bạc
Tr
i hồn đau khép cánh mơ vàng

Chiề
u qua phố ven đi vin x
Nh
t hoa tuyếtgởichút hương xưa
Mái trườ
ng yêu, làng quê thôn n
Nh
ớ quá ngàn thương vuốt lth
a !

Vivi
Norway 13.12.2017


Địa Chỉ


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả