CÒ CON ĐAU LÒNG 

Cỏ khô khóc lá xót xa
Xác xơ lưới nhện mái nhà tranh đau
Nắng cắt rún mưa chôn nhau
Đất lành lòng mẹ nghẹn ngào sao hôm

Gối rơm tình tội tối ôm 
Lời ru nức nở râu tôm ruột bầu
Ốc ruộng cạn cua đồng sâu
Thăng hoa rau má dây trầu quấn cau 

Đường quen trước ngõ lạ sau
Bóng bay bóng đậu bóng đào bóng mai
Sương áo ngắn gió tóc dài
Âm thầm ấm lạnh trần ai đau mình

Bóng bèo cám bám lục bình
Cầu tre lắc lẻo chân kinh chập chờn
Sao mờ trăng lặn cô đơn
Cò con đứt bóng sạch trơn đau lòng...

MD.12/06/17
LuânTâm

Địa Chỉ


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả