MƯA HỒNG CHIÊM BAO

Chút duyên bèo nước hóa nhiều
Khi thơ khi mộng khi yêu khi khờ
Thần giao cách cảm giăng tơ
Tâm đồng điệu nhạc tình chờ ru nhau

Chút tình chữ nghĩa ngọt ngào 
Mười năm nắng hạn chiêm bao mưa hồng
Thiên hương áo ấm chân không
Ba vòng mây trắng tiên bồng gần xa 

Chút ơn vóc ngọc da ngà
Nguồn thơ suối nhạc giao hòa hôn mê
Trần ai gió cuốn tóc thề 
Sơn cùng thủy tận đi về chung thân

Chút thơm môi ngọt tình nhân
Ba sinh hương lửa hồng ân thật quà
Cầu tiên trăng tắm ao nhà
Gót hồng lưng trắng vòng hoa xuân vừa...

MG.12/08/17
LuânTâm

Địa Chỉ


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả