Mùa Đông Ta Nhớ Em

Mùa đông ta nhớ em
Ngoài mưa bay hạt mềm
Đâu rồi nơi góc phố
Xưa đôi mình quán đêm

Ta ngâm lời thơ phổ
Tiệc em tay đánh đàn
Say dưới làn mưa đổ
Noel ánh đèn vàng

Ta nhớ em mùa đông
Xưa một thủa tình nồng
Mười năm xa...muốn hỏi
Người còn nhớ ta không!!!

Cố Quận

Địa Chỉ


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả