Vườn Đông Mưa Tuyết Rơi


Vườn đông ngày đã tuyết
Trắng một màu mưa rơi
Bài thánh ca da diết
Buồn ơi! Mùa buồn ơi

Trong sân lời cánh gió
Vi vu...khói sương mờ
Về ngang qua con ngõ
Mây trôi! Mây lững lờ

Vườn mùa đông đã tuyết
Hoa bay trắng hạt bay
Phòng trong buồn da diết
Lệ giòng sa! Ướt tay


Cố Quận

Địa Chỉ


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả