VÔ TẬN ĐÊM SẦU

Vô tận đêm sầu đông rời rã
Chân mây tay khói đói hương quê
Áo rêu xanh mắt trần ai đã
Đứt ruột trăng chưa sao câu thề...

MD.12/29/17
LuânTâm

Địa Chỉ


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả