VỚI CHÂN TRẦN AI

Giáng tuyết xưa mưa xuân hồng mai
Run tay chới với chân trần ai
Chiều đông lệ đá thu nào tiếc
Má đào môi mộng che tóc dài...

MD.01/05/18
LuânTâm

Địa Chỉ


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả