GIÃ TỪ

Người ơi cạn chén rượu nồng
Nghe như trong gió có dòng thơ đau
Một lần lỡ bước hương cau
Là như đời đã nhuộm màu thê lương

Em nghe trong khúc nghê thường
Tà dương lẩn khuất trăng suông ngả màu
Bóng chiều thả xuống dòng sâu
Phù dung một đóa u sầu mắt ai

Ủ ê vóc liễu chương đài
Phương xa em cũng lạc loài dòng châu
Một mai bạc trắng mái đầu
Sông Tương người có mắt nâu nhuộm buồn

Gặp nhau chi cõi vô thường
Sương tan bóng nguyệt có còn khắc ghi
Bận lòng kẻ ở người đi
Trăm năm là cuộc từ ly não lòng

VŨ HOÀNG MAI
05/01/2018
Địa Chỉ


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả