NGƯỜI VỀ TỪ CÕI MỘNG

Người từ cõi mộng xa xăm
Về đây gieo hạt ươm mầm thuở xưa
Tôi từ hát khúc giao mùa
Trắng phau mái tóc tình vừa trôi xa

Người ơi ! Có biết chăng là...
Cây đa bến cũ nhạt nhòa dòng châu
Từ khi nửa cuộc tình đau
Trái tim tôi đã nhuộm màu thê lương

Hoa chiều cõi mộng còn vương
Tình chiều đón gió muôn phương đợi chờ
Tiếng lòng da diết hồn thơ
Dường như con sóng vỗ bờ trong tôi

Thẫn thờ đếm lá thu rơi
Hình như tình đã mù khơi mất rồi

VŨ HOÀNG MAI
06/01/2018Địa Chỉ


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả