Hàn Ngọc Tuyết Băng
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


PHẬN CÔI
(gcđ)

Sao đành vội bước để xa tôi
Có lẽ từ nay biết được rồi
Số phận cam đành loan phụng rã
Ân tình chẳng muốn chỉ mình thôi
Bao người dẫm đạp thờ ơ trốn
Một kẻ quay lưng té giữa hồi
Cuối buổi hoàng hôn sầu lẽ bóng
Sao đành vội bước để xa tôi.

HanNgocTuyetBang.Jan.05.2018Địa Chỉ


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả