Hàn Ngọc Tuyết Băng
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


QUÀ TẶNG

( ccđ)

Gửi rượu hồng sen tiễn bước về
Sau này trở lại vẫn còn mê
Niềm vui được thỏa anh cùng lấy
Gửi những vần thơ giấc mộng thề
Nỗi nhớ không còn em lại bỏ
Thu nhiều các chữ giọt sầu ê
Từng đêm ước vọng cùng thi hữu
Gửi rượu hồng sen tiễn bước về .

HanNgocTuyetBang.Dec.30.2017
Địa Chỉ


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả