Ngày Đầu Năm 2018

Ngày đầu năm...ta chúc người
Trên sân nở nụ môi cười yêu thương

Chúc bình yên đến mười phương
Tám hướng vui đón phúc trường miên bên
Gia đình, bạn hữu vững bền
Đặng mùa, thuận gió trải nền xuân nay

Đầu năm chúc có một ngày
Tiệc nhà nhà chiếu rượu bày thết nhau

Cố Quận

Địa Chỉ


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả