DẤU CHÂN TRẦN AI

Tuyết đã tan chưa cầu hôn tuyết
Người xưa yêu dấu chân trần ai
Tóc mai sợ ngắn sợ dài biết
Bao giờ chung bóng chim khôn hoài...

MD.01/09/18
Luân Tâm

Địa Chỉ


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả