Mậu Tuất Hai Nghìn Mười Tám

Ta cùng đón hai nghìn mười tám
Trăng nữa thôi xuân lãm mai hoa
Lừng hương cành nở sân nhà
Nửa đêm sương khói tách trà bên hiên

Câu cung chúc tân niên vạn sự
Bình yên trong thi tứ gửi nhau
Lộc tài thắm sắc đua màu
Vận may mắn đến sang giàu thảnh thơi

Xuân Mậu Tuất chân chơi thị phố
Trăng nữa thôi nụ trổ cành đào
Lừng hương cành nở trên cao
Nửa đêm chén rượu thâm giao nghĩa tình

Trăng sau đón hai nghìn mười tám
Mậu Tuất xuân cùng lãm hoa vui


Cố Quận

Địa Chỉ


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả