Hàn Ngọc Tuyết Băng
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]Vàng ươm nắng lụa cả khung trời

Lấp lánh xuyên mây rọi khắp nơi

Sóng vỗ ru bờ ngân mấy tiếng

Thông reo dỗ núi luyến bao lời

Nhiều người muốn được tình yêu đến

Một kẻ thôi chờ cảnh mộng rơi

Chẳng muốn đêm dài mơ kỷ niệm

Hồn thơ sẽ hết khóc thương đời .


tbt.Jan.09.2018

Tranh sưu tầmĐịa Chỉ


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả