Nguyễn Khánh Chân
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]Nhân tình se lối đổ nên khuôn
Vốn nghiệp trăm năm tự khởi nguồn
Dứt nợ rẽ chia cơn mộng ảo
Hồng duyên thêm thắt chuyện vui buồn
Mới hay giữa nẻo rong chơi ấy
Rồi cũng chỉ là vay trả luôn
Chợt hiểu khi về câu được mất
Xế chiều bóng ngả giọt sầu tuôn .
NKC

Địa Chỉ


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả