NHƠN SANH

------------

Trần thế nhơn sanh tiếp nối hoài

Lớp già vắng bóng trẻ lên thay

Áo cơm nuôi sống người thừa thiếu

Sao chẵng công bình lỗi tại ai ?

 

Đời chẳng giống nhau có số phần

Người danh quyền lớn kẻ lê dân

Làm sao trả lại công bình nhỉ ?

Nhân quả làm sao hết chuyển vần

HĐ – 10-1-2018

-----------

 

NHÂN QUẢ

----------------

Nhân quả xưa nay cứ chuyển vần

Đời này kiếp nọ cứ đeo thân

Làm sao đứt được vòng oan trái

Phụng sự đạo đời với hiến dâng

 

Chủ nợ hãy cho kẻ thiếu mình

Đâu còn oan trái … rất huyền linh

Quả to không hưởng dâng Thầy Mẹ

Ban bố cho đời cả chúng sinh

HĐ – 10-1-2018

-----

 

THẢO XÁ HIỀN CUNG

-------------------

Thảo Xá Hiền Cung thờ rất lạ

Quả Càn Khôn giữa thật nghiêm trang (1)

Bên Nam Di Lạc bên kia Mẹ

Di tích không ai chịu bảo toàn

 

Thảo Xá ngày nay thành Thánh Thất

Háo danh Cai Quản cũng lên lầu

Ba gian nghi thức không còn nữa

Hậu thế sưu tầm biết kiếm đâu ?

HĐ – 9-1-2018

---------

(1)- Sau 30-4-1975 Quả Càn Khôn cháy bí mật,

Bát Quái Đài giữ nguyên, nhưng thờ Thiên nhãn.

--------------

THÁNH THẤT QUÊ TÔI

----------------------

Thánh Thất quê tôi có một lầu

Trên thờ dưới hợp mẫu từ đâu ?

Đông Tây lang chẳng Sơn không hiện

Bí pháp đã sai có nhiệm mầu

 

Chẳng biết ai bày thêm mẫu mới

Bốn Năm mới có việc xây lầu

Ngày xưa chỉ có Ba là hết

Mai mốt Giáo Tông sẽ nhức đầu.

HĐ – 9-1-2018

--------------

DÒNG SÔNG NƯỚC CHẢY

---------------------------

Dòng sông cứ chảy nước luôn thay

Đạo mãi như nhiên pháp sửa hoài

Môn đệ có làm bao thứ tội

Nhơn hư Đạo chẳng có gì sai

 

Sai trật đừng lo có phép mầu

Từ trên Kinh Ngọc giáng cơ cầu

Đừng suy luận nhảm càng thêm tội

Định trí bình tâm chẳng khổ sầu

HĐ – 9-1-2018

-----------

 

TÁO ĐỜI THÁNH ĐẠO

-------------------

Hăm ba Ông Táo phải về Trời

Bông trái xôi chè khắp mọi nơi

Đưa tiễn Ngài lên chầu Thượng Đế

Tấu trình các việc của người đời

 

Ngày sau chư Thánh cũng triều Thiên

Thánh Thất Tư gia khắp mọi miền

Đưa tiễn xong rồi chuông chẳng đánh

Để cho hội hợp được bình yên

HĐ – 7-1-2018

--------------------

ĐẠO DUY CÓ MỘT

------------------------

Đạo ở trên Trời duy một thôi

Giáng lâm trần hạ khác nhau rồi

Vì riêng Giáo chủ và nguơn đại

Không giống ngôn từ cả vị ngôi

 

Ngôi của Gia Tô Đức Giáo Hoàng

Còn trong Phật giáo chỉ lang mang

Sư Ni đơn giản, nay Hòa thượng

Qui luật Chí Tôn quá rõ ràng

HĐ – 6-1-2018

----------------

ĐẠO HƯ NGƯỜI CHẾT

--------------------

Đạo hư người chết vật tiêu tàn

Chớ nghĩ xa vời trí chẳng an

Môn đệ ai làm sai nấy chịu

Nhìn đời tệ hại luận hoang mang

 

Mang bịnh khen chê nhãm nhí hoài

Tu không tự sửa cứ chê bai

Tín đồ có kẻ mê người sáng

Luận giỏi hành thì cứ trật sai

HĐ – 6-1-2018

-----------------

LÀM THƠ HẾT BUỒN

-----------------------

Làm thơ sẽ hết buồn vơ vẫn

Nên tải Thánh Ngôn Phổ Độ truyền

Phận gái giữ tam tùng tứ đức

Sơm chiều nhựt tụng giữ tâm yên

 

Tâm yên trí sáng  dứt ưu phiền

Học đạo chơn thành chẳng lệch nghiêng

Hãy nhớ quanh ta ma quỉ đợi

Chờ khi nghĩ quấy kết thân liền

HĐ – 6-1-2018

----------------

CHỨC SẮC LÀM SAO

---------------

Đạo Phật đạo nào cũng tốt thôi

Có thêm Đại Đạo hóa dư rồi ?

Khách trần đã nhiểm vô minh đó

Chức sắc làm sao  … huynh tỷ ôi

 

Trước hết chúng ta phủ nhận ngay

Thời nay chỉ có đạo Cao Đài

Bao nhiêu đạo trước đều sai thất

Gặp được Tam Kỳ … ấy phước may

HĐ – 5-1-2018

------------------------

ÂM CỘNG ÂM THÀNH DƯƠNG

----------------------

Làm thơ đừng viết chuyện vu vơ

Rất phí thời gian thật uổng giờ

Nên tải Thanh Ngôn truyền khắp chốn

Đó là ước vọng Mẹ Thầy mơ

 

Thầy mơ vì không có nhân thân

Lại chẳng phàm ngôn thật rất cần

Trời với Người đời nên hiệp nhứt

Như anh mù mắt cổng què chân

HĐ- 5-1-2018

---------------

CẮT ÁI LY GIA

-------------------

Ly gia lịnh bổ phải xa nhà

Vì đạo quên mình diệt cái ta

Cắt ái cũng buồn thân tứ đại

Thương đời cho đẹp ý Trời Cha

Thiên phong phải nhớ nhơn sanh trọng

Chức sắc đừng quên nghĩa vị tha

Thấy khổ xót xa không chịu nỗi

Là tâm Bồ tát với Di Đà

HĐ – 5-1-2018

----------------

LÀM THƠ KHI NGỦ

---------------------

Định ngủ nửa giờ khỏe sẽ may

Lim dim thơ đến tứ ra hoài

Câu trên vừa dứt câu sau tới

Đọc lại từng lời ý nghĩa hay

 

Ngồi dậy ghi ra giấy thật nhanh

Chậm tay quên hết sẽ không thành

Tính ra đi ngủ làm thơ mãi

Mang nghiệp thi ca … tự ý hành

HĐ- 4-1-2018

 

 

HỒN THƠ

-------------

Làm thơ nung nấu được hồn thơ

Như thế mới không uổng phí giờ

Người đạo viết ra nên quảng bá

Đễ cho thiên hạ biết tôn thờ

 

Thờ Trời là Chúa Tể Càn khôn

Đại Đạo Kỳ Ba gọi Chí Tôn

Tất cả vạn dân đồng phụng tự

Như người còn sống có linh hồn

HĐ – 4-1-2018

-------------------

LY GIA HÀNH ĐẠO

--------------------------

Ly gia hành đạo phải xa chồng

Cắt ái chơn thần mới sạch trong

Tử bỏ phàm phu tình lắng đọng

Bảo tồn Thánh cốc gắng gieo trồng

Lời vàng Mẹ dạy đừng mơ mộng

Bước đạo Cha cần mới tuyển phong

Chức sắc nhớ gìn bền áo rộng

Gia đình tổ phụ đợi kỳ công

HĐ- 4-1-2018

 

 

 

 

 

THẤT THỆ SA TRẦM

-------------------------

Con người trời phú một chơn tâm

Bởi thích quỉ ma mới lạc lầm

Theo bọn phàm phu hành luật cấm

Quên đường lương thiện bỏ cao thâm

Ma bày tội ác liền say đấm

Mẹ dạy cao siêu chẳng chịu tầm

Mưu chước ma vương là hố thẩm

Ai mà thất thệ sẽ sa trầm

HĐ – 4-12-2018

------------

THƠ BA ĐẸP LẮM

--------------

Con đợi mỗi ngày Ba viết thêm

Tình thơ thanh thoát rất êm đềm

Lời khuyên con nhớ ghi từng chữ

Cái đạo phu thê vợ phải mềm

 

Mềm như nước đó tuyệt ba ơi

Quân tử cao siêu hợp mọi thời

Ở ống thì dài bầu uyển chuyển

Thơ Ba đẹp lắm đó ba ơi !

HĐ- 3-1-2018

 

 

 

 

THÔNG ĐIỆP HÒA BÌNH 2018

--------------

Hòa Bình Chung Sống đã ra  đời

Hộ Pháp thi hành chửa tới nơi

Ngài phải qui Thiên hồi Bạch ngọc

Bảng vàng Cương Lĩnh để muôn đời

 

 

Muốn tạo Hòa Bình phải thật tâm

Hiến dâng Phụng Sự tợ con tẳm

Giúp đời rút ruột hoàn toàn hết

Kết kén im lìm chịu chết câm

 

Nguyên thủ diệt trừ tâm háo chiến

Thu gom đất nước của Cha Trời

Càn Khôn tải sản chung nhơn loại

Chiếm hữu con người chịu tả tơi

 

Vui hưởng những gì Trời sắm sẳn

Thờn gian rảnh rổi để tu hành

Các nhà khoa học ngưng bom đạn

Thử hỏi lấy gì tạo chiến tranh

 

Thủ lãnh nào đâu đánh võ đôi

Bắt dân chém giết, họ ăn ngồi

Vật ngon phòng lạnh còn dân loạn

Cái cảnh bất công vẫn đấp bồi

 

Cha trời mở đạo dạy sanh linh

Lại bị quỉ ma cứ mãi rình

Thấy đứa nào mê liền cám dỗ

Làm cho trần thế mãi đao binh

------------

 

Nhân năm mười bảy (2017) đã trôi qua

Mười tám về đây thay tiếng Cha

Kêu gọi vạn dân đồng nhứt loạt

Tự do buông súng trở về nhà

 

Chẳng tuân lịnh của ai sai khiến

Chém giết nhau hoài ích lơi chi

Tại dân chưa biết Nhân quyền thật

Mà cứ làm tôi cấp chỉ huy

 

Mười tám cộng chung đủ chín (số 9) rồi

Càn Khôn dĩ định hởi ai ơi

Tự do Bác ái cùng chung hưởng

Ánh sáng Kỳ Ba đã rạng ngời

 

Trời từng cho phép cả nhơn sanh

Nhưng tại ngu ngơ chẳng thực hành

Quyển sống như nhau Trời ủng hộ

Con người trấn thế thảy em anh

 

Thông Điệp Hòa Bình ta gởi tung

Thay trời kêu gọi đến muôn vùng

Không riêng Âu Á Phi nào cả

Hãy sống Hòa Bình --- MỘT TIẾNG CHUNG

+ Mời các thi nhân hưởng ứng đem tiếng Thơ xây đựng Hòa Bình.

Xuất phát từ Thánh Địa Tây Ninh lúc 5 giờ ngày mùng 3-tháng 1 năm 2018.

CAO QUỲNH TUỆ LÂM

-----------------

DUYÊN NỢ BA SINH

-----------------------

Duyên nợ ba sinh rất mặn nồng

Lắm người xem nhẹ tợ như bông

Ly gia thắm thía lời hôm sớm

Cắt ái cảm thông nghĩa vợ chồng

Vì đạo phải quên tình cá thề

Thương đời cam chịu bước long đong

Nho tông chuyển thế Thầy căn dặn

Quốc đạo Việt Nam gốc Đại Đồng

HĐ – 3-12-2017

---------------------

NGÀY VUI MẶC ÁO

-------------------

Tạ ơn Hội Thánh chọn ngày lành

Minh thệ nhận quyền áo mới toanh

Chức sắc nữ nam đồng  thỏa mãn

Thiên phong các cấp nguyện trung thành

Ly gia cắt ái nghe buồn tủi

Sống đạo chết đời giữ Thánh danh

Cầu chúc tỷ huynh khi đến rước

Lúc vể được tiễn phẩm thăng nhanh

HĐ- 1-1-2018

-------------

 

CÔNG VIỆC MỖI NGÀY

-----------------

Gia đình Đạo sự phụng song song

Sáng sớm nấu ăn để sẵn chồng

Dọn dẹp cửa nhà rồi đến chợ

Trở về may áo nộp tròn công

Cả ngày một chuổi liền tay óc

Suốt tháng mươi lần đổi trái bông

May mắn cuối đời chay trọn vẹn

Tuổi già hết cảnh cháu con bồng

HĐ- 2-1-201

----------------

XUÂN MẬU TUẤT

---------------

ĐẦU tiên khấn nguyện Cửu Huyền xong

XUÂN đến trăm hoa rộ tím hồng

KHAI sáng Tam Kỳ quyền Thượng Đế

BÚT thần Phổ Độ giống Tiên Long

ĐÓN mừng nhơn loại về chung gốc

CHÀO cả vạn dân hiệp một lòng

MẬU đến thay cho Đinh mãn nhiệm

TUẤT truyền Quốc Đạo lập kỳ công

HĐ – 1-1-Mậu Tuất (DL.16-2-2018)

---------------------

VÍA ĐỨC CHÍ TÔN

-----------------------

VÍA lễ hằng năm khách tựu về

ĐỨC ân Từ Phụ giải cuồng mê

CHÍ tâm phụng sự thương yêu trải

TÔN chỉ qui nguyên phục nhứt đề

MÙNG một Kỳ Ba luôn gọi Sóc

CHÍN từng trời đất quyết hồi quê

THÁNG đầu năm khởi đây Xuân nhỉ ?

GIÊNG giữ trường chay, mới vẹn bề

HĐ – 9-1-Mậu Tuất (DL.24-2-2018)

----------------

ĐỜI LÀ SÂN KHẤU

---------------

Ngày tới sao con cứ ngủ hoài

Vầng dương lố dạng rực ban mai

Nuôi thân rau cải nên cương quyết

Dưỡng xác cá tôm chớ miệt mài

Chức sắc thói phàm bia rượu bỏ

Thiên phong tánh Thánh giữ trường chay

Sống đời nào khác chi sân khấu

Khôn chọn cho mình đóng một vai

HĐ- 1-1-2018

-----------------

KHAI BÚT ĐẦU XUÂN

-------------------------

MỪNG  vui đắc phẩm để dâng công

XUÂN đến từ nay nguyện hết lòng

DƯƠNG đạo đang hồi vang bốn biển

LỊCH trình phát triển khắp Tây Đông

HƯƠNG thơm chơn lý say người ngộ

ĐỘ tận chúng sanh hiệp Đại Đồng

KHAI mối Tam Kỳ nơi Việt quốc

BÚT thần Mẹ dạy cháu con Rồng

HĐ – 1-1-2018

---------------

HỌA VẬN

MỪNG  mừng nghĩa nữ biết bồi công

XUÂN của Tây Âu cũng tỏ lòng

DƯƠNG thắng âm tàn đời đạo thịnh

LỊCH ghi song nhất rực trời Đông

HƯƠNG Thanh Đức Lý đang xoay chuyển

ĐỘ chúng Chơn Quân giúp hiệp đồng

KHAI các cơ quan còn bế tắt

BÚT vàng tô vẻ cột đeo Rồng

 

Nghĩa Phụ : Cao Quỳnh Tuệ Lâm

01-01-2018 – 6:00 am Úc châu

-----------------------

THẾ GIỚI VÔ HÌNH

---------------

Thế giới vô hình đủ Thánh ma

Còn trong giáo lý lẩn chơn tà

Chơn từ Kinh Ngọc quyền Từ Phụ

Tà nghịch Thiên đình chước chống Cha

Chức sắc giả tâm yêu đến khảo

Thiên phong gian dối quỉ lân la

Thấy thương con cái chăm lo phận

Trách nhiệm tròn xong tội lánh xa

HĐ – 1-1-2018

---------------------

ĐẠO TÔN THỜ

----------------

Con nhớ đến Ba con tưởng thơ (con cố ý)

Ngày nay Chức sắc vận bây giờ

Không như lúc trước lang mang quá

Gẫm phí thời giờ để mộng mơ

 

Từ khi đắc phẩm Thiêng liêng chọn

Con thấy cuộc đời chỉ có tu

Được sống làm người là hữu phước

Quyết làm tôi tớ Đạo tôn thờ

HĐ – 31-12-2017

-------------------

THÁNH PHẢI KHÔN NGOAN

------------------

Đi đứng nằm ngồi cứ tưởng thơ

Phải chăng đấm lụy tự bao giờ ?

Huy chương rục rỡ hai bề đó

Thánh phải khôn ngoan chẳng dại khờ

 

Dại khờ quên lý đạo cao siêu

Để đám quỉ ma chúng dắt dìu

Quyền lợi là bùa mê cám dỗ

Cuộc đời hành đạo phải tàn tiêu

HĐ- 30-12-2017 


Địa Chỉ


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả