PHẠM KHANG
CHO TÌNH
Ảnh động
Giấc mộng
Khóc mây thương gió
Vườn xanh cây
Hoa lá bướm o­ng bay
Gót ai xinh thế
Trời cho ngắm
Người lạc cơn say buổi chạm lòng
Giấc mộng
Tan tành thời thổ tả
Đua chen
Danh lợi tiểu nhân cười
Em mặc áo hoa dâng mùa phấn
Then cài
Cửa đóng
Niệm nam mô
Giấc mộng
Tìm vất chân lưu lạc
Người về trốn mộng bữa đói no
Liêu trai một bóng bên chiều vắng
Em có đói tình
Ta xin cho…?
PK…
Ảnh
Ảnh động

Địa Chỉ


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả