GỐI MỘNG MƠ HOA

Em nằm gối mộng mơ hoa
Cho anh bướm trắng cắn tà áo xanh
Buồn thương xa xót sao đành
Gần như gót ngọc liên thành thật thơm

Anh ngồi câu cá dỗi hờn
Cho em tiên nhỏ dạo đờn ru thơ
Sầu riêng chín đợi mười chờ
Trà say rượu tỉnh còn ngờ chân như

Em nằm nghiêng võng đưa thư
Cho anh lạc phách còn dư hương nhìn
Căng vòng tay sử chân kinh
Hoàng hoa tâm động cùng mình ca dao

Anh ngồi vọc nước cầu ao
Cho em nhõng nhẽo đường vào tình ca
Thuyền hoa xe hoa xe kiệu hoa
Hoa đào nguyên điệu về nhà tranh thơ ...

MD.02/07/18
LuânTâm
                                                       
                                              
               

Địa Chỉ


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả