HỒNG ÂN ÊM ẤM

Bờ vai nào náu nương dâu ngọt
Vòng tay nào êm ấm hồng ân
Giọng nói nào lời ca thánh thót
Ánh mắt nào chân tình thương cần...

MD.02/09/18
LuânTâm

Địa Chỉ


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả