Hoa Nam Cành Nở! Hoa Bắc Ngậm Ngùi

Miền Nam đã nở vàng mai
Hoa tôi xứ bắc cành vài búp hương

Giận trời đây sáng còn sương
Đây trưa còn gió lạnh đường khói bay
Giận chiều mây xám sắc ngày
Đây đêm mưa hạt chốn này nên mai

Xứ tôi hoa chỉ nở vài
Đoá lưa thưa dưới hiên ngoài vàng tơ

Cố Quận

Địa Chỉ


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả